Tomato mottle virus

Other names: Tomato mottle geminivirus, tomato mottle geminivirus ToMoV, tomato mottle virus TMoV

NCBI Species: 10835


List of pests/diseases

Name
Tomato Mottle